W związku z realizacją przez Szkołę projektu mobilności uczniów, informujemy, że 20.04.2023 rozpoczął się naboru do wyjazdu edukacyjnego do Hiszpanii. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej procedury! 

 

Przypominamy, iż projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego, dwutygodniowego wyjazdu do Hiszpanii (region Andaluzji). Podczas mobilności uczestnicy będą pracować nad zbudowaniem profesjonalnych fanpage z wykorzystaniem samodzielnie zebranego materiału w trakcie odbywanych spotkań i wycieczek w Hiszpanii. 

Uczniowie będą zgłębiać zagadnienia z zakresu geografii, środowiska, kultury, sztuki i historii, z drugiej strony – digital marketingu, komunikacji i retoryki.

 

Kto może wziąć udział w rekrutacji? 

Do udziału w naborze zapraszamy uczniów i uczennic z klas I II i III o profilach. Łącznie w procedurze wyłonionych zostanie 40 osób oraz lista rezerwowa (10 osób) – to uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej.  

Co będzie brane pod uwagę? Szczegółowe zasady naboru przedstawione zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez Komisję Rekrutacyjną punktów, w tym za średnią ocen z ostatniego roku, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans oraz opinię wychowawcy klasy. Zajęcie w trakcie mobilności prowadzone będą w języku angielskim. Przed mobilnością zostanie przeprowadzone przygotowanie językowe, więc nie należy się tego jednak obawiać.  

 

Jak można aplikować? 

Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane (w przypadku uczniów niepełnoletnich również przez rodziców) dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami i upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione. 

 

Ważne terminy 

20.04.2023 – rozpoczęcie rekrutacji  

27.04.2023 – zakończenie zbierania aplikacji  

27.04.2023 – publikacja listy wstępnej   

28.04.2023 – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych  

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu – pani Agnieszki Panek.  

 

lista załączników: 

  1. Regulamin Rekrutacji Uczniów 
  2. Zał. 1 Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności 
  3. Zał. 2 Oświadczeniem Uczestnika Przedsięwzięcia 
  4. Zał. 3 Instrukcja wypełniania zgłoszeń