Projekty Europejskie I LO w Dębicy

Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy - edycja 2022

Niezapomniana podróż pełna edukacji i kulturowych doświadczeń

Numer projektu: 2021-1-PMU-4274

24.03-6.04.2023 – na wiele lat te daty zapamiętają uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, którzy wzięli udział w niezwykłej mobilności w ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy – edycja 2022”. Wraz z trzema nauczycielami-opiekunami, 25 uczniów z klas I, II i III spędziło dwa tygodnie w Grecji, uczestnicząc w różnorodnych działaniach edukacyjnych.

Uczniów do uczestnictwa w projekcie, wyłoniono w drodze przeprowadzonej w szkole rekrutacji. W ramach projektu, uczestnicy mieli również okazję do wzięcia udziału w zajęciach przygotowawczych przed mobilnością, które odbyły się przy wsparciu szkoły i partnera. Podczas tych zajęć uczniowie zdobyli niezbędne kompetencje i wiedzę, aby jak najlepiej wykorzystać swój czas podczas mobilności. 

Grecja była miejscem, w którym realizowano mobilność. Szkołą przyjmującą była 3rd General Lyceum of Katerini.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji, nabycie praktycznych umiejętności, poszukiwanych przez pracodawców, obejmujących efektywne wykorzystywanie narzędzi informatycznych niezbędnych do budowania i administrowania stron internetowych czy analiza i świadome przetwarzanie danych. Ponadto wzmocnienie motywacji i aktywności uczniów, integracja środowiska uczniowskiego, wyrównanie szans edukacyjnych osób z mniejszymi szansami oraz wzmacnianie prestiżu szkoły jako partnera otwartego na współpracę międzynarodową.

W trakcie mobilności uczniowie pracowali nad stworzeniem bloga kulinarnego, poświęconego daniom kuchni greckiej i polskiej. Praca odbywała się w międzynarodowych grupach, co umożliwiało uczniom doskonalenie umiejętności językowych, komunikacyjnych i kreatywności. Uczestnicy projektu zajmowali się tworzeniem treści, zdjęć i tłumaczeń w trzech językach: polskim, angielskim i greckim.

Podczas mobilności nie tylko pracowano nad projektem, ale również odkrywano lokalną kulturę i tradycję. Uczniowie odwiedzili takie miejsca jak np. zamek Platamonas oraz muzeum Archeologiczne Dion, poznając historię i dziedzictwo Grecji. W ramach programu kulturowego uczestniczyli w wycieczkach, degustowali lokalne specjały na targu oraz brali udział w warsztatach kulinarnych. Odwiedzili także m.in. winiarnię i folkowe muzeum Gnomi. 

Projekt “Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy – edycja 2022” był nie tylko doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, ale również do poznania innych kultur i ludzi. Mobilność w ramach programu POWER umożliwiła uczniom rozwijanie się, poszerzanie horyzontów i budowanie międzynarodowych więzi. To niezapomniane doświadczenie pozostanie w pamięci uczestników na długo i będzie miało duży wpływ na ich przyszłość.

Zobaczcie, jakie informacje na temat kuchni polskiej i greckiej znalazły się na kulinarnym blogu, stworzonym podczas tej mobilności